Crisiscentrum: “Tweede golf is minder dodelijk dan eerste”

Het nationaal crisiscentrum heeft een update gegeven over de coronacijfers. Alle indicatoren blijven dalen, en de tweede golf lijkt minder dodelijk te zijn dan de eerste. “Maar we moeten nog een lange weg begaan om in een veilige zone te belanden”, zei viroloog Steven Van Gucht.

Het aantal nieuwe besmettingen, de ziekenhuisopnames en het aantal patiënten op intensieve zorg daalt, maar de druk op de ziekenhuizen blijft heel hoog. Eerder deze week vreesden virologen dat de daling aan het afremmen was. “We hopen nu dat die mogelijke stabilisatie een tijdelijk fenomeen is geweest”, zei Van Gucht daarover.

Mobiliteit

Uit data van Google Mobility, dat de tijdspanne van verplaatsingen en de verplaatsing zelf bijhoudt, blijkt dat Belgen 17% meer tijd thuis doorbrengen, in maart was dat 25%. De verplaatsingen voor het werk zijn verminderd met 46%, in maart was dat 62%. Belgen spenderen ook minder tijd in winkels.

“Hieruit blijkt dat de huidige lockdownmaatregelen minder ingrijpend zijn dan de eerste keer, maar we zien toch een duidelijke daling van de cijfers”, zei Van Gucht hierover.

Woonzorgcentra

België en Frankrijk zijn de enige twee landen die de Covid-uitbraken in de woonzorgcentra bijna in realtime opvolgen, zei Van Gucht.

In Vlaanderen is er nog een lichte stijging in het aantal besmettingen in de woonzorgcentra, in Brussel en Wallonië een lichte daling.

Sterftecijfers

“Jammer genoeg hebben we de kaap van de 15.000 overlijdens overschreden in ons land”, zei Van Gucht. “De tweede golf eist opnieuw veel mensenlevens, maar die is voorlopig gelukkig minder dodelijk dan de eerste.”

De eerste golf wordt gezien als de periode van 10 maart tot en met 21 juni, de tweede loopt voorlopig van 22 juni tot en met 17 november. “Grofweg kunnen we zeggen dat er tijdens de eerste golf één overlijden was voor elke twee ziekenhuisopnames, tijdens de tweede golf is dat één op vier”, zei Van Gucht.

Hij benadrukte wel dat veel overlijdens in de woonzorgcentra plaatsvonden. “Maar door de opnames te vergelijken, hebben we een algemeen idee van de intensiteit.” De lagere mortaliteit heeft volgens de viroloog te maken met een betere behandeling, de ervaring van de dokters en het lager aantal overlijdens in de woonzorgcentra.

De gemiddelde leeftijd van de sterfgevallen is licht gezakt in vergelijking met de eerste golf. Een minderheid van de overlijdens zijn jonge mensen. Tijdens de eerste golf was 5% jonger dan 65 jaar, nu is dat 6%. In absolute aantallen stierven 860 mensen jonger dan 65 jaar aan corona sinds maart 2020.

Er sterven nu ook iets meer mannen dan vrouwen. Dat was omgekeerd tijdens de eerste golf. Toen stierf ongeveer 50% in het ziekenhuis, nu ligt dat op 66%.

De sterfgevallen tijdens de eerste golf waren voor 64% rusthuisbewoners, nu is dat 45%. De doodsoorzaak wordt nu 97% van de tijd vastgesteld door een PCR-test of een CT-scan, tijdens de eerste golf was dat bij 73% van de gevallen zo.

In vergelijking met de buurlanden scoort België nog steeds heel slecht op het vlak van mortaliteit, enkel Tjechië heeft meer sterfgevallen. “Onze cijfers zijn gelukkig wel aan het dalen”, zei Van Gucht. België kampt ook met oversterfte.

(mg)

MEER OVER Coronavirus