©  BELGA

Virton krijgt gelijk in procedureslag en moet opgenomen worden in 1B

Excelsior Virton heeft zijn slag thuisgehaald. De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) heeft de voetbalclub gelijk gegeven in diens strijd voor het behalen van een proflicentie, die het tot nu toe niet kreeg van de licentiecommissie. Dat meldt de RTBF.

Vincent Van GenechtenBron: RTBF

De hele zaak draait rond startrecht voor Virton in 1B, of niet. Alle instanties waren voordien van oordeel dat Virton geen recht had op een proflicentie en daarom teruggezet moest worden naar de tweede amateurklasse, wat ook zo gebeurde.

In september vernietigde het Hof van Beroep van Brussel echter de beslissing van het college van de Belgische Mededingingsautoriteit om geen voorlopige maatregelen te nemen tegen de licentieweigering voor de Luxemburgers. Daardoor moest de zaak opnieuw voor de Mededingingsautoriteit komen, terwijl de competitie reeds weken geleden gestart is.

En nu is de BMA van mening dat de mededingingsregels effectief geschonden werden in het licentiedossier van Virton. De club moet volgend seizoen dan ook opgenomen worden in 1B. Zo niet dreigt er een schadevergoeding voor de KBVB en de Pro League. Daarnaast eist Virton ook 15 miljoen euro omdat spelers de club hebben verlaten wegens het weigeren van een proflicentie.

Maar of het ook daadwerkelijk zo ver zal komen, is nog helemaal niet zeker. “De licentiecommissie valt onder de voetbalbond, waardoor het niet aan ons is om in beroep te gaan. Maar de KBVB zal hiertegen wel beroep aantekenen”, reageert woordvoerder van de Pro League Stijn Van Bever. Dat Virton sowieso in 1B zal moeten uitkomen indien de voetbalbond nog eens bot vangt, wilde hij niet gezegd hebben. “Laat ons eerst maar eens het verdere verloop van de procedure afwachten.”

Voetbalbond zal volle medewerking verlenen aan onderzoek

De KBVB heeft intussen kennis genomen van de nieuwe beslissing van het Belgisch Mededingingscollege. “In deze beslissing legt het Mededingingscollege de KBVB bij wijze van voorlopige maatregel op om Virton, door het niet bekomen van de proflicentie voor dit seizoen, diende aan te treden in 2e amateur ACFF, toe te laten een licentie aan te vragen voor het profvoetbal 1B voor het volgend seizoen (2021-2022). Het verzoek van Virton om nog dit seizoen toegelaten te worden tot het profvoetbal, werd afgewezen. De Mededingingscollege, in een andere samenstelling, komt nu terug op de eerdere beslissing van 12 juni 2020, waarin het college van oordeel was dat geen voorlopige maatregelen dienden te worden opgelegd, waartegen Virton hoger beroep had ingesteld en nog een procedure voor het Hof van Cassatie lopende is.”

“Het betreft een procedure die een eerste voorlopige beoordeling van het Mededingingscollege inhoudt, en waarin een situatie tussen partijen via voorlopige maatregelen kan worden geregeld. Of de licentievoorwaarden voor het profvoetbal op bepaalde onderdelen, ook effectief een inbreuk zouden kunnen uitmaken op het mededingingsrecht omdat ze te streng zouden zijn, waardoor de toegang tot het profvoetbal disproportioneel zou worden belemmerd, zal nog dienen te blijken na verder onderzoek van de Mededingingsautoriteiten. Het spreekt voor zich dat KBVB zijn volle medewerking zal verlenen aan dit onderzoek.”

Meer voetbalnieuws