De bewoners van de Prinsenstraat zijn niet gelukkig met het geplande woningbouwproject in de voormalige gemeenteschool op het Kongoplein. ©  Bert De Deken

Buurtbewoners in verzet tegen Turnhouts bouwproject in oude school

Turnhout -

Inwoners van de Prinsenstraat verzetten zich tegen een bouwproject met 33 woningen op de site van de voormalige gemeentelijke school. “Met de 15 woningen waarvan oorspronkelijk sprake was, kunnen we wel leven.”

Guy Van Nieuwenhuysen


MEER OVER Wonen in de KempenDOEN!