Een ontwerpbeeld van de Maritieme Campus Antwerpen. © MCA/ CMB

Volgende stap richting nieuwe maritieme campus bij Hobokense Polder: “We kunnen niet blijven wachten”

Hoboken -

Rederij CMB heeft een vergunningsaanvraag ingediend bij de stad voor de bouw van een maritieme campus aan de Hobokense Polder. Verder overleg met Natuurpunt heeft nog niet plaatsgevonden. Natuurpunt schakelt ondertussen een versnelling hoger met het verzet tegen dat project, dat volgens de milieubeweging te groot zou zijn voor de draagkracht van het gebied.

Andreas Rotty
DOEN!