©  BELGA

Raad van State verwerpt beroepen tegen avondklok en sluiting horeca

Op de avond dat het land in ‘verstrengde lockdown’ gaat, valideert de Raad van State de sluiting van de horeca en de avondklok. De Raad stelt dat de wettelijke basis voor de coronamaatregelen volstaat.

Matthias Verbergt

LEES OOK. Antwerpse horecaondernemers verenigen zich tegen verplichte sluiting

De Raad van State heeft in twee arresten de verzoeken tegen de sluiting van de horeca en de invoering van de avondklok verworpen. De Raad stelt dat de regering wel degelijk de bevoegdheid had om de maatregelen te nemen en dat ze fundamentele rechtsbeginselen - zoals het recht op vrijheid van ondernemen, het evenredigheidsbeginsel of het recht op eerbiediging van het privéleven - niet schendt.

De Raad behandelde de afgelopen maanden al tientallen verzoeken om bepaalde coronamaatregelen te schorsen. Tot nu toe werden die allemaal afgewezen, vaak - maar niet altijd - op procedurele gronden. In dit arrest gaat de Raad uitgebreid in op de grond van de zaak.

Maatregelen passen binnen wet civiele bescherming

Vele coronamaatregelen raken aan fundamentele rechten. Een inperking van die vrijheden kan alleen bij wet. De coronamaatregelen staan steevast in een ministerieel besluit, dat op zijn beurt verwijst naar de wet civiele veiligheid uit 2007. Maar die ‘wet civiele veiligheid’ is gemaakt met het oog op acute en tijdelijke noodsituaties, zoals branden, ontploffingen of het vrijkomen van radioactieve stoffen.

Verschillende juridische experts stelden eerder dat de wet geen basis bevat om langlopende vrijheidsbeperkingen op te leggen. Die redenering veegt de Raad van State in deze arresten van tafel. De Raad stelt dat onder civiele bescherming “ook besmettingen met een levend virus te kunnen worden begrepen”.

De minister van Binnenlandse Zaken heeft wel degelijk de bevoegdheid om de coronamaatregelen, die telkens in de tijd beperkt zijn, via ministerieel besluit op te leggen, zegt de Raad. Het feit dat de maatregelen voor het hele grondgebied gelden, is simpelweg een gevolg van de aard van “de calamiteit die te dezen wordt bestreden”.