©  BELGA

Kim De Gelder overgeplaatst naar Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Antwerpen

Kim De Gelder wordt overgeplaatst van Merksplas naar het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Antwerpen. Dat besliste de kamer voor de bescherming van de maatschappij (KBM) vrijdag. De Gelder was in 2009 verantwoordelijk voor de steekpartij in kinderdagverblijf Fabeltjesland in Dendermonde.

Bron: BELGA

Het Gentse hof van assisen veroordeelde Kim De Gelder op 22 maart 2013 tot levenslang voor vier moorden en 25 moordpogingen. Zijn advocaat Jaak Haentjens had gepleit voor een internering omdat De Gelder schizofreen zou zijn. De jury oordeelde echter dat Kim De Gelder toerekeningsvatbaar was en op het tijdstip van de feiten niet verkeerde in een ernstige staat van geestesstoornis.

De Gelder ging volgens zijn advocaat na de veroordeling verder achteruit en hij verhuisde enkele keren van gevangenis. De KBM besliste in 2019 om De Gelder te interneren, verwijzend naar het verslag van de deskundigen en naar die van de gevangenisdirecteurs van Oudenaarde en Gent. Daarna werd gedebatteerd over de vraag naar welke inrichting De Gelder moest overgebracht worden.

Gemotiveerd

Het ging om de Forensisch Psychiatrische Centra (FPC) van Gent of Antwerpen en de Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij (IBM) in Turnhout of Merksplas. Uiteindelijk besliste de KBM dat het een Inrichting tot Bescherming van de Maatschappij (IBM) zou worden in Merksplas. In haar vonnis hield de rechtbank rekening met het feit dat De Gelder beter eerst in een IBM wordt geplaatst en pas later in een FPC omdat De Gelder zich niet gemotiveerd had opgesteld voor een behandeling.

Nu staat De Gelder wel open voor een behandeling en diende een nieuwe aanvraag in tot overplaatsing naar een FPC. Omdat hij nu wel gemotiveerd is, besliste de KBM vrijdag om hem wel naar een FPC over te plaatsen, namelijk dat van Antwerpen. Hij kon mogelijk ook in het FPC in Gent geplaatst worden, maar dat lag wellicht moeilijk omdat hij een compleet contactverbod en regioverbod in Oost-Vlaanderen heeft.

Overplaatsing niet onmiddellijk

De woordvoerster van de rechtbank in Gent merkt wel op dat de overplaatsing nog niet voor onmiddellijk zal zijn. “Er zijn lange wachtlijsten in Antwerpen. Dus de overplaatsing zal zeker nog niet onmiddellijk gebeuren”, zegt Mieke Dossche. “Hij staat op de lijst en van zodra er een plaats is, kan hij worden overgeplaatst, maar dat zal wellicht niet snel gebeuren. Zeker is dat hij in afwachting van zijn overplaatsing niet vrijkomt. Dus tot er een plaats vrijkomt in het FPC in Antwerpen, blijft hij in Merksplas opgesloten.”

Als een FPC of een andere instelling later oordeelt dat de geestestoestand van De Gelder voldoende is gestabiliseerd of dat hij genezen is, moet hij terugkeren naar de gevangenis, totdat hij zijn straf heeft uitgezeten.

 jtp, blg

CITTA

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio