De stad vervangt de betonnen fietssuggestiestroken in de Grote NIeuwedijkstraat door asfalt. ©  Dirk Vertommen

Stad past fietssuggestiestroken aan: “Bewoners kampen met trillingen en geluidsoverlast”

Mechelen -

De stad Mechelen laat in het voorjaar van 2021 de betonnen fietssuggestiestroken in het eerste gedeelte van de Grote Nieuwedijkstraat aanpassen in asfalt.

Sven Van Haezendonck

De ingreep komt er na klachten uit de buurt die begonnen zijn na de heraanleg van de straat. “Buurtbewoners kampen met trillingen in hun woning en geluidsoverlast van het doorgaand verkeer”, zegt Patrick Princen (Vld-Groen-m+), schepen van Openbare Werken. Een eerste poging om het probleem op te lossen met funderingen van zand en isolatiebanden, bracht geen soelaas. Daarom heeft de stad beslist om het beton in het gedeelte tussen de Nekkerspoel- en de Caputsteenstraat weg te nemen en te vervangen door asfalt.

Dat gebeurde eerder ook al in een andere gedeelte van de Grote Nieuwedijkstraat. “We steken veel middelen in het vernieuwen en verbeteren van ons openbaar domein. Aan een heraanleg gaat veel studiewerk en overleg vooraf, maar toch duiken nadien soms onverwachte problemen op. Als dat gebeurt, nemen we als stad onze verantwoordelijkheid. Zo kunnen we tevreden zijn met elke heraanleg en kunnen de bewoners tientallen jaren later nog altijd genieten van een veilige en kwalitatieve straat”, legt de eerste schepen uit.

MEER OVER Mobiliteit Mechelen