BOEK. Geoffrey Parker. Keizer Karel V

Over Keizer Karel V (1500-1558), vaak omschreven als de machtigste vorst die de Lage Landen ooit hebben gekend, zijn al tientallen biografieën geschreven. Verlucht met meer dan tweehonderd afbeeldingen in kleur en gebaseerd op een zeer gedegen onderzoek dat jaren in beslag nam, heeft Geoffrey Parker - die speciaal voor dit boek enkele voor hem nog vreemde talen aanleerde en talloze plekken bezocht die ook Karel V in zijn turbulente leven had aangedaan - aan deze lange rij nog een opvallend exemplaar toegevoegd.

De in Gent geboren Karel was niet weinig trots op zijn titels van keizer van het Heilige Roomse en Habsburgse Rijk, koning van Spanje, heer der Nederlanden en tal van overzeese gebieden en beschermer van het katholieke geloof, met zijn grootvader Maximiliaan als ultieme voorbeeld. In die laatste hoedanigheid voerde hij een verbeten strijd met de aanhangers van de geschriften van Maarten Luther die in zijn gewesten in aantal almaar aangroeiden. Maar Parkers boek is meer dan alleen maar een chronologisch verslag van Karels oorlogsvoering en dynastieke strategieën, het geeft ook een inzicht hoe midden de 16de eeuw de kiemen van het moderne Europese staatsbestel werden gelegd, met de Vrede van Westfalen in 1648 als belangrijk ijkpunt. Een monumentaal boek, dat in elke geschiedenisbibliotheek zijn plaats verdient.

Omniboek, 607p 

gedMEER OVER BoekrecensiesDOEN!