© Ans Brys

Gemeenteraad beslist over RUP Rubenshuis: nieuw onthaal en bezoekersvoorzieningen

Antwerpen -

Het openbaar onderzoek is afgelopen en er werden geen bezwaren ingediend. Daarmee kan het college van burgemeester en schepenen het Ruimtelijke Uitvoeringsplan (RUP) voor de bouw van nieuwe onthaal- en bezoekersvoorzieningen aan het Rubenshuis ter goedkeuring voorleggen aan de gemeenteraad. Dat gebeurt maandagavond.

De stad Antwerpen plant de bouw van nieuwe onthaal- en bezoekersvoorzieningen aan het Rubenshuis, waarbij het verhaal van Rubens rond de historische tuin georganiseerd wordt. Om dat mogelijk te maken, wordt er een RUP opgemaakt. Het college van de burgemeester en schepenen besliste om de definitieve vaststelling voor dit RUP ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad op 26 oktober.

“Het Rubenshuis is een culturele troef van Antwerpen, waar we voor bezoekers voluit de kaart willen trekken van een beleving die voldoet aan de hedendaagse noden. In dit nieuwe gebouw zullen enkele essentiële voorzieningen ondergebracht worden zoals sanitair, een onthaal en drankgelegenheid”, zegt schepen van Cultuur Nabilla Ait Daoud (N-VA).

“De stad Antwerpen wil het Rubenshuis de 21ste eeuw binnenloodsen”, aldus Annick De Ridder, schepen van Stadsontwikkeling (N-VA). “De site is bovendien een belangrijke blikvanger in het stedelijk weefsel van onze stad en met het RUP willen we de toekomst ervan verder verankeren.”

Uit eerder onderzoek kwam naar voor dat de werking van het Rubenshuis zich het best organiseert rond de historische Rubenstuin. “Vanuit dat idee was de bouw van een nieuw onthaal op de onbebouwde ruimte ter hoogte van Hopland 13 een noodzakelijke keuze”, klinkt het nog. “Het stukje groen dat met een bestemmingswijziging door het RUP verdwijnt voor de bouw van het onthaal, wordt gecompenseerd op de nabijgelegen Kolvenierssite.” evw

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio