Aangeboden door ENGIE

© Shutterstock.com

Zonnepanelen: wat verandert er in 2021?

Vanaf 2021 krijg je voor het plaatsen van zonnepanelen een nieuwe premie van de Vlaamse Overheid. Maar wie kan een premie ontvangen? En zijn zonnepanelen nog voordelig?

Wie na 1 januari 2021 in Vlaanderen nieuwe zonnepanelen plaatst, kan aanspraak maken op een nieuwe investeringspremie. Deze komt in de plaats van de oude steunmaatregelen voor zonnepanelen.

Voor wie is de premie?

De nieuwe Vlaamse premie is bedoeld voor gebouwen die vóór 1 januari 2014 aangesloten waren op het distributienetwerk van Fluvius. Nieuwbouw en recente woningen komen dus niet in aanmerking voor deze premie.

De premie loopt van 2021 tot eind 2024 en is bedoeld voor kleinere installaties. De hoogte van de premie hangt daarom af van het totaal geïnstalleerde vermogen, gemeten in kilowattpiek (kWp). Tot een vermogen van 4 kWp wordt de volledige premie betaald. Voor het vermogen tussen 4 kWp en 6 kWp wordt het premiebedrag gehalveerd. Voor het vermogen boven 6 kWp wordt geen premie meer betaald. Je mag dus gerust een zwaardere installatie plaatsen, maar het deel boven 6 kWp wordt niet gesubsidieerd.

Hoeveel bedraagt de premie?

De premie bestaat uit een vast bedrag, vermenigvuldigd met het geïnstalleerde vermogen. Tot aan 4 kWp ontvang je 300 euro per kWp; tussen 4 en 6 kWp wordt dat 150 euro per kWp. Als je het equivalent van 4,25 kWp installeert – wat overeenkomt met 14 zonnepanelen – krijg je dus een premie van (4 x 300€) + (0,25 x 150€) = 1.237,50€. De premie kan oplopen tot 1.500€ voor een installatie van 6 kWp, maar mag nooit hoger zijn dan 40% van de totale kostprijs van de installatie.

Hou er rekening mee dat vanaf 2022 het bedrag van de premie jaarlijks met ongeveer een kwart vermindert. Na 2024 zal deze premie uitdoven.

Hoeveel bespaar je in 2021 met zonnepanelen?

Dankzij de nieuwe Vlaamse premie zal de installatie je minder kosten. Op een gemiddelde installatie van 14 panelen bespaar je makkelijk 1.200€. Al is dat niet het enige voordeel van zonnepanelen. De energie die je zelf gebruikt, hoef je niet meer van het net te halen. Daardoor daalt je elektriciteitsfactuur.

Daarnaast krijg je een vergoeding voor elke kWh die je in het netwerk injecteert. Die vergoeding komt in de plaats van het oude systeem met de terugdraaiende meter. De vergoeding wordt momenteel op 0,03€/kWh geschat. Vergis je echter niet, want dat wil niet zeggen dat het rendabel is om meer zonnepanelen leggen dan nodig voor je eigen verbruik. De prijs voor de injectie ligt namelijk te laag om de kosten van die extra panelen te dekken.

In het nieuwe systeem is het wel interessant om zo veel mogelijk opgewekte energie zelf te gebruiken op het moment dat je zonnepanelen stroom produceren. Alle energie die je zelf verbruikt is immers energie die je niet van het netwerk moet afnemen en waarvoor je dus niets hoeft te betalen. Met deze vijf tips kan je je eigen verbruik vergroten.

Zonnepanelen leggen blijft een betere investering dan je geld op de bank laten staan. Hier vind je een simulatie die toont wat zonnepanelen in Vlaanderen opbrengen. Bij ENGIE kan je ook kiezen voor gespreide betalingen. Zo wordt het plaatsen van zonnepanelen financieel voor iedereen mogelijk.