Deze kaart toont de ligging van het Geerdegembos tussen de Geerdegemstraat en de Jubellaan. 

Deze kaart toont de ligging van het Geerdegembos tussen de Geerdegemstraat en de Jubellaan. © Google Maps

Stad Mechelen wil Geerdegembos vrijwaren van woningen

Mechelen -

Bij de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het regionaal stedelijk gebied Mechelen vraagt de stad aan de Vlaamse overheid om het Geerdegembos te vrijwaren van woningen. Dat is het speelbos van de scouts van Thila Coloma.

In de startnota voor het nieuwe GRUP is er voor Geerdegem sprake van de ontwikkeling van 55 tot 70 woongelegenheden, maar dat ziet de stad graag ingeperkt. “Gezien het relatief beperkt aantal woningen lijkt het aansnijden van dit gebied voor wonen niet essentieel voor het opvangen van de groei in de regio en voor het garanderen van een kwalitatief en duurzaam woonaanbod”, zegt Greet Geypen (Vld-Groen-m+), schepen van Ruimtelijke Ordening.

Mechelen vraagt om Geerdegem te bestemmen als bosgebied met integratie van de bestaande jeugdinfrastructuur. “En enkel nog een beperkte woonontwikkeling te voorzien in de buurt van de Barbarastraat. Op deze manier wensen we het aanwezige speelbos te vrijwaren en de uitbreiding van het Geerdegembos mogelijk te maken”, legt Geypen uit.

Groene schakel

Voor het deelgebied Stuivenberg adviseert de stad de Vlaamse overheid om maximaal in te zetten op bebossing. “Het verder bebossen zorgt voor een groene schakel tussen het Vrijbroekpark, het kanaal Leuven-Dijle en het Robbroek. Dat betekent dat we in overleg met de landbouwers willen zoeken naar een herlokalisatie van de aanwezige professionele landbouw”, vertelt Patrick Princen (Vld-Groen-m+), schepen van Natuur- en groenontwikkeling. De stad denkt aan een ruil van gronden waarin de toekomstige bosintendant een belangrijke rol moet spelen.

In de omgeving van Technopolis wil Mechelen het deel dat niet nodig is voor Plopsaqua en de uitbreiding van het wetenschapspark bestemd zien als ruimte voor groen en water. “Op die manier is het voor altijd duidelijk, op het terrein én op papier, dat dit gebied gevrijwaard blijft van bebouwing”, zegt eerste schepen Princen. svh

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio