Steven Van Gucht: “Zonder maatregelen 2.000 mensen op intensieve midden november”  © Nationaal Crisiscentrum

Steven Van Gucht: “Zonder maatregelen 2.000 mensen op intensieve midden november”

De cijfers blijven stijgen, maar viroloog Steven Van Gucht ziet ook positieve signalen: "Er is een kleine vertraging in de toename." Het Crisiscentrum hoopt dat dit ons kan aanmoedigen om vol te houden. "Met de nodige inspanningen kunnen we de curve binnen een tiental dagen opnieuw afbuigen." Ook de nieuwe teststrategie wordt verder toegelicht.

"Het is te vroeg om nu al een effect van de maatregelen te kunnen zien", waarschuwt viroloog Steven Van Gucht op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. Dat belet het Crisiscentrum niet om mee te geven dat de toename licht vertraagt.

Stijging bij 70-plussers

Terwijl de cijfers vorige week om de zeven dagen verdubbelden, is dat nu het geval om de negen dagen. De cijfers blijven wel stijgen: het weekgemiddelde ligt nu op bijna 9.000 besmettingen per dag. "Dit licht positieve signaal moet ons dus vooral aanmoedigen om vol te houden", besluit Van Gucht. "Met de nodige inspanningen kunnen we de curve binnen een tiental dagen opnieuw afbuigen."

Het virus circuleert nog altijd in de eerste plaats tussen 20- en 30-jarigen: 20% van de besmettingen vindt in deze leeftijdsgroep plaats. Zorgwekkender is de grote stijging bij 70-plussers. Het aantal besmettingen verdubbelt onder hen week na week. In de afgelopen zeven dagen werden 790 besmettingen onder hen vastgesteld, terwijl dit de week ervoor nog 300 was. Het crisiscentrum verwacht dat deze stijging zich ook al zal vertalen naar een stijging in de ziekenhuisopnames.

Luik en Henegouwen

Luik en Henegouwen hebben Brussel van de troon gestoten. De cijfers blijven er sterk toenemen met 93 en 81% op weekbasis. In Brussel is dat 37% in vergelijking met de week ervoor. Mogelijk is dat te wijten aan de maatregelen, maar Van Gucht wijst erop dat de testcapaciteit er onder druk staat. Het aantal bevestigde besmettingen is dus waarschijnlijk ook een forse onderschatting van het effectieve aantal. De snelste toename ziet het Crisiscentrum in West-Vlaanderen, maar het totaal aantal besmettingen ligt wel significant lager dan de andere Belgische provincies.

Luik, Brussel en Henegouwen zijn verantwoordelijk voor 60% van de ziekenhuisopnames over het hele land. Het aantal opnames verdubbelt om de week, het aantal mensen op intensieve verdubbelt om de negen dagen. Ter referentie: gisteren werden 411 nieuwe opnames geteld, ongeveer twee derde van het aantal opnames per dag in de piek van de eerste golf. Het crisiscentrum verwacht dat we tegen het einde van de maand minstens 1.000 patiënten op intensieve zullen hebben. Zonder maatregelen zou dat cijfer doorstijgen tot 2.000 in de tweede week van november.

Gemiddeld vielen er de afgelopen week 32 Covid-overlijdens per dag te betreuren. Woensdag 14 oktober en maandag 19 oktober zijn uitschieters met respectievelijk 42 en 40 overlijdens.

MEER OVER Coronavirus

GRATIS CORONA NIEUWS