©  Bert De Deken

Kempenaars blinken uit in mantelzorg: “In een dorp kennen we elkaar nog beter dan in een stad”

MOL -

De Kempen zijn koploper wat betreft het aantal mantelzorgers. Verhoudingsgewijs nemen veel meer Kempenaars dan inwoners van de stad Antwerpen vrijwillig de zorg op voor hun familie of buren. Dat blijkt uit cijfers die Antwerps volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg bij minister van Welzijn Wouter Beke. Volgens Eric Nysmans, directeur Welzijnszorg Kempen, heeft het te maken met een jongere Kempense bevolking waardoor de groep potentiële mantelzorgers groter is. Volgens mantelzorgster Adrienne Meeus uit Mol is de Kempenaar nog minder vervreemd van zijn buren.

Stijn Janssen


MEER OVER Blikvangers KempenDOEN!