Weinig Antwerpenaars in de federale regering. © Photo News

Afwezigheid Antwerpenaars in federale regering hoeft niet nadelig te zijn: “Politieke gewicht speelt belangrijkere rol”

Antwerpen, Brussel -

De federale ministers zijn bekend en ook de belangrijke functie van kabinetschef geraakt stilaan ingevuld. Wat opvalt, is de afwezigheid van mensen uit de stad Antwerpen op deze posten. Dreigt dit negatief uit te draaien voor de belangrijke Antwerpse dossiers, zoals de strijd tegen drugs? Of speelt die geografische achtergrond tussen stedelijke en federale beleidsvoerders niet?

Sacha Van Wiele


MEER OVER Politiek Antwerpen

DOEN!