Het bufferbekken heeft een overloop in de Hanswijkbeek, vandaag nog een open riool. © Joris Herregods

Bufferbekken is eerste aanzet voor bos in Muizen: “Hefboom om natuur te versterken”

Muizen, Mechelen -

De stad heeft in de deels ontharde Struikheidestraat in Muizen (Mechelen) een bufferbekken aangelegd in een weide. Dat vangt het regenwater op van 250 gezinnen en de straten in de Sint-Albertuswijk. “Het is ook een hefboom om de natuur te versterken en te ontsluiten”, zegt eerste schepen Patrick Princen.

Sven Van Haezendonck

De aanleg van het bufferbekken maakte deel uit van de herinrichting van de Sint-Albertuswijk die gescheiden riolering kreeg. Het bekken houdt hemelwater vast en laat infiltratie toe. “Op die manier houden we niet enkel de wijk droog, maar werken wij ook aan een verhoging van het grondwaterpeil in deze klimaatgevoelige tijden”, vertelt Princen (Vld-Groen-m+), bevoegd voor Openbare Werken en Natuur- en groenontwikkeling.

Voor het overtollige water heeft het bufferbekken een overloop naar de Hanswijkbeek. “Het is een stukje natuur dat de mens heeft verknoeid en dat we aan de natuur willen teruggeven. De beek is vandaag een open riool”, zegt de eerste schepen. Het wandelpad dat de stad er heeft aangelegd, maakt de vervuiling voor de buurt zichtbaar. Een gescheiden rioleringsstelsel in de omgeving van de Voetbalstraat moet er een oplossing voor bieden.

Het bufferbekken vangt regenwater van 250 gezinnen op. © Joris Herregods

Tegelijk is het de ambitie van de stad om het bosgebied in de buurt van de Struikheidestraat te verbinden. Een verwilderd stukje van 2,5 hectare, een voormalig testterrein van Proximus, heeft ze al in handen. “Samen met het nieuwe bufferbekken en de weides vormt het vijf hectare natuur. We voeren ook gesprekken met de familie Loos om het bos van Betzenbroeck te verwerven of in beheer te nemen. Als dat lukt, creëren we hier een groene long van negen hectare”, legt Patrick Princen uit.

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio