Onder de Prinses Josephine Charlottelaan wordt een nieuwe grote riolering aangelegd, zodat ook het wegdek kan worden heringericht. ©  ies

Nieuwe riolering moet wateroverlast in centrum vermijden

Stad wil snel werk maken van heraanleg gewestweg: “N70 mag niet langer stadsring zijn”

Sint-Niklaas -

Het stadsbestuur van Sint-Niklaas wil de Koningin Astridlaan en de Prinses Josephine Charlottelaan zo snel mogelijk aanpakken. Nog dit najaar mogen de bewoners van dit stuk van de N70 een infobrochure in de bus verwachten met de plannen.

Ivan Elegeert
DOEN!