©  RR

COLUMN. De burgerslachtoffers van de war on drugs

In een oorlog vallen slachtoffers die niks te maken hebben met het conflict. Collateral damage, nevenschade, noemen we dat dan vergoelijkend. Ook de war on drugs van politie en gerecht maakt burgerslachtoffers.

Joris Van der Aa

">MEER OVER