Pedro Facon. 

Pedro Facon. ©  Jimmy Kets

Pedro Facon voorgedragen als eerste coronacommissaris van ons land

Pedro Facon, directeur-generaal bij de FOD Volksgezondheid, wordt voorgedragen als eerste coronacommissaris, zo werd bevestigd aan persagentschap Belga. Facon krijgt de taak om het beleid in de strijd tegen corona te stroomlijnen en af te stemmen met de deelstaten. Facon zal ondersteund worden door een equipe.

Bron: Le Soir, Sudinfo

De aanstelling van een coronacommissaris staat ingeschreven in het nieuwe federale regeerakkoord. De coronacommissaris moet ervoor zorgen dat het gezondheidsbeleid van de federale overheid en de deelstaten op elkaar worden afgestemd.

De commissaris wordt aangesteld voor een periode van twaalf maanden, maar zijn mandaat is telkens verlengbaar voor een periode van zes maanden. Hij wordt ook bijgestaan door een wetenschappelijk comité, eventueel aangevuld met buitenlandse wetenschappers, en een team van projectbeheerders.

Dinsdag om 14 uur werd Facon voorgedragen. Hij is als topman van de overheidsdienst Volksgezondheid al maandenlang betrokken bij de strijd tegen het coronavirus. Sinds enkele weken maakt Facon ook deel uit van Celeval, de expertencel die de Nationale Veiligheidsraad adviseert.

Facon is al sinds februari 2017 directeur-generaal gezondheidszorg bij de FOD Volksgezondheid. Volgens zijn cv heeft hij ook nog een masterdiploma politieke wetenschappen (KU Leuven) en is hij gespecialiseerd in openbaar bestuur en audits. Hij was vroeger actief als onderzoeker bij het Instituut voor de Overheid (KU Leuven), als strategie- en organisatieadviseur bij het RIZIV en als kabinetschef van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld).

Opdracht

Wat de opdracht van Facon wordt, staat in het regeerakkoord van regering-De Croo. “De regering stelt voor een periode van twaalf maanden een bevoegd commissaris aan”, is te lezen in het regeerakkoord. “Die commissaris moet het gezondheidsbeleid van de federale overheid en dat van de deelstaten op elkaar afstemmen.”

Die zinsnede laat natuurlijk enige ruimte voor interpretatie. Wat wel duidelijk is: er wordt, naast beleidsmatige taken, ook op de coronacommissaris gerekend om het veelvoud aan wetenschappelijke inzichten – medische, economische en sectorspecifieke – rond het virus en deze crisis te bundelen.

(mtm)

Vastgoed

Jobs in de regio