©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

De Lijn registreert oude bussen als ‘gehandicaptenvervoer’ om LEZ-boetes te ontlopen

De Lijn zet in het kader van de klimaatdoelstellingen in op de vergroening van haar voertuigenpark en is in Antwerpen gestart met het opleiden van chauffeurs voor de gloednieuwe elektrische bussen, voorlopig zes in totaal, die straks door de stad zullen bollen.

Een precieze startdatum is er nog niet. Ondertussen zijn er wel zes nieuwe hybridebussen naar Mechelen ‘verschoven’. En in hun plaats moet Antwerpen het opnieuw stellen met sterk verouderde bussen uit 2004 – ‘oude krellen’ volgens de chauffeurs – waaraan om de haverklap iets mankeert en die volgens hen rijp zijn voor de schroothoop. “De teller ervan is al één keer volledig rondgegaan. Die bussen zitten over het miljoen kilometer.”

Bijkomend probleem: De Lijn moet normaal een boete betalen telkens als zo’n oude bus de Antwerpse binnenstad inrijdt, omdat ze niet meer voldoet aan de lage emissienormen. Maar ze hebben iets gevonden om dat LEZ-probleem te omzeilen. De bussen in kwestie worden officieel geregistreerd als gehandicaptenvervoer. Daarvoor is in de LEZ-reglementering een uitzondering gemaakt.

“Wij hebben inderdaad stappen ondernomen om de bussen, die wel degelijk rolstoeltoegankelijk zijn – zoals 97% van onze bussen – als dusdanig te regulariseren”, luidt het bij De Lijn. “De financiële middelen die vrijkomen doordat we nu geen LEZ-boetes moeten betalen, kunnen we gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening op andere vlakken te versterken.”  

(pavi)

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio