Delphine Boël. ©  Photo News

Het Delphine-effect: meer bastaardkinderen naar rechter

Alle regels spraken in haar nadeel, maar het onverwachte succes van Delphine Boël (52) inspireert andere buitenechtelijke kinderen. Advocaten en specialisten familierecht worden druk bevraagd door volwassenen die een zaak willen starten tegen hun vermoedelijke biologische vader. “Delphine had zogezegd óók geen schijn van kans.”

Wim Dehandschutter


MEER OVER Delphine BoëlDOEN!