©  rr

Aanpassingswerken aan geluidsschermen Tuinwijk starten op 5 oktober

Borgerhout -

De aannemer die afgelopen zomer de geluidsschermen plaatste langs de E313 in Borgerhout, zal over de hele wand gericht ingrepen uitvoeren om de problemen van geluidslekkage en loszittende panelen te verhelpen. De werkzaamheden starten op maandag 5 oktober.

Elien Van Wynsberghe

Afgelopen zomer vernieuwden het Agentschap Wegen en Verkeer en de stad Antwerpen de geluidsschermen langs de E313 ter hoogte van de Tuinwijk in Borgerhout. Al snel kwamen er echter veel klachten van de buurt binnen over de nieuwe, zes meter hoge geluidsmuur uit aluminium panelen. Die loste de geluidsoverlast niet op, integendeel.

Ook het AWV stelde vast dat er zich problemen voordeden met de nieuwe schermen waardoor ze niet het beoogde effect bereikten. Zo was er een probleem met de bevestiging van de panelen in de profielen en waren sommige aansluitingen tussen panelen en profielen niet geplaatst zoals zou moeten.

De aannemer en AWV zaten vervolgens samen om het probleem aan te pakken opdat de schermen alsnog aan de vereiste normen voldoen. Op verschillende schermen werden aanpassingen aangebracht. In het weekend van 12 september werden er metingen gedaan om het resultaat van die ingreep in kaart te brengen. Volgens AWV blijkt daaruit dat de schermen nu duidelijk presteren boven de vereiste norm. Op basis van die resultaten zullen nu alle schermen worden aangepast. De werken starten op 5 oktober en duren ongeveer twee weken en zouden niet voor verkeershinder mogen zorgen.

AWV zal in de loop van de komende maanden nog geluidsmetingen uitvoeren aan de gevels van enkele woningen in de wijk. Deze metingen moeten objectief aantonen wat het effect is van de nieuwe schermen voor de bewoners van de wijk.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio