“Maximaal inzetten op retourbemaling”

Berendrecht

Op voorstel van raadslid Marc Maes (N-VA) verzoekt de polderdistrictsraad het Antwerps bestuur om maximaal in te zetten op retourbemaling bij bouwwerven. “Het is de bedoeling om het opgepompte water bij bouwwerven opnieuw te infiltreren in de directe omgeving, in plaats van het af te voeren via de riolering. Door slim hergebruik van dit grondwater, kan het grondwaterpeil stabiel worden gehouden. In een volgende fase kan onderzocht worden of het opgepompte water kan worden opgeslagen voor gebruik door onze landbouwers”, zegt Maes. Hij verwijst concreet naar het nieuwbouwproject aan de voormalige Post en de verkaveling Bosstraat/Frans Brandsstraat waar bij het bouwen van 50 ondergrondse parkeerplaatsen veel grondwater zal worden opgepompt. Oppositiepartij PRO2040 gaat akkoord maar wil dat de werf van Steen Vastgoed aan de Sint-Jan Baptiststraat mee wordt opgenomen in de lijst. De districtsraad ging unaniem met het voorstel akkoord. (evdw)  

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio