©  MARC HERREMANS - MEDIAHUIS

Coronastudie: opvallende daling in aantal contacten dat we er op nahouden

De Nationale Veiligheidsraad mag dan wel versoepelde regels hebben ingesteld inzake het aantal sociale contacten dat we er op mogen nahouden, toch lijkt een groot deel van de bevolking zich al te hebben aangepast aan de stijgende coronacijfers. Dat moet blijken uit de jongste Coronastudie van de Universiteit Antwerpen.

De vrees dat we met zijn allen weer meer intens contact gaan zoeken met anderen, nu de Veiligheidsraad daarvoor het licht op groen heeft gezet, is misschien niet helemaal gegrond. Misschien kijken de mensen wel meer met argusogen naar de evolutie van de coronacijfers, dan dat ze luisteren naar de adviezen van de overheid. Althans, dat kunnen we concluderen uit de jongste editie van de tweewekelijkse Grote Coronastudie, waaraan afgelopen dinsdag 19.500 mensen deelnamen.

Minder fysieke contacten

In die bevraging werd onder meer gevraagd naar het aantal mensen buiten het gezin dat de deelnemers face-to-face hebben gesproken de dag voordien (op maandag 21 september). Terwijl de deelnemers uit de provincie Antwerpen bij de bevraging van 8 september verklaarden gemiddeld vijf fysieke contacten op een dag te hebben gehad, was dat aantal twee weken later al gezakt naar ongeveer drie contacten. De weersomstandigheden kunnen moeilijk als reden worden ingeroepen, want afgelopen maandag beleefden we nog een prachtige nazomer. De daling in aantal contacten is frappant en ligt ongeveer op het niveau van het aantal contacten dat we in de maand mei hadden, toen de horecazaken nog niet heropend waren. De trend loopt in alle provincies ongeveer gelijk.

Niet minder gezoend

Desondanks blijft het percentage deelnemers dat sinds de vorige bevraging een hand of een zoen heeft gegeven aan iemand buiten het gezin al sinds eind augustus stabiel. Ongeveer 35% van de 18 tot 35-jarigen antwoordde positief op die vraag. Dat blijft hoger dan bij de leeftijdscategorie 36 tot 65 jaar (25%) en bij de 66-plussers (15%).

Meer zieken, meer mensen in quarantaine

Een aantal indicatoren uit de Coronastudie geven ook aan dat het aantal besmette personen in stijgende lijn zit. Zo geven duidelijk meer deelnemers aan te kampen met minstens twee symptomen van luchtweginfecties, die mogelijk kunnen duiden op een besmetting met Covid-19. Bij de leeftijdscategorie 18 tot 35 jaar ligt dat aantal op zo’n 10%. Dat is het hoogste percentage sinds eind april. Diezelfde trend zien we ook bij de andere leeftijdscategorieën.

Daarnaast is het aantal deelnemers dat in quarantaine zit behoorlijk gestegen in de voorbije twee weken: van minder dan 1% op 8 september naar 3% (580 deelnemers) deze week.

Van de respondenten die in quarantaine (zouden moeten) zitten, geeft 61% aan zich er altijd aan te houden. 31% doet dat meestal. Twee weken geleden lagen die getallen hoger.

Mensen die in quarantaine zitten omdat ze in contact kwamen met een besmette persoon, houden zich duidelijk beter aan de regels dan mensen die in quarantaine zitten omdat ze terugkeerden uit een rode zone.

 joro

MEER OVER Coronavirus

GRATIS CORONA NIEUWS