©  Photo News

Na Gazet van Antwerpen gaat ook Vlaanderen op zoek naar ‘De stad na corona’

Antwerpen, Brussel -

Na Gazet van Antwerpen gaat ook Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) op zoek naar oplossingen voor de uitdagingen die door de coronacrisis in de steden zichtbaar werden. Met ‘De stad na corona’ komen zeven experten aan het woord. “Het is geen verrassing dat wat zij vertellen in dezelfde lijn ligt met de reeks van Gazet van Antwerpen”, zegt Somers.

Sacha Van Wiele

ONTDEK HIER ONZE REEKS ‘ANTWERPEN NA CORONA’

Op de website stadnacorona.be komen aan bod: hoogleraar architectuur en urbanisatie Alexander D’Hooghe, onderneemster en opiniemaakster Yasmien Naciri, econoom Geert Noels, medeoprichtster van Citizenlab Aline Muylaert, arbeidsmarktspecialist Stijn Baert, professor psychologie Elke Van Hoof en Vlaamse bouwmeester Erik Wieërs. Zij vertellen welke lessen ze trokken uit heel de coronacrisis en hoe de stad er in de toekomst uit zal zien.

“Het idee ontstond toen de coronacrisis in alle felheid woede”, zegt Somers. “Een aantal problemen in de steden kwamen des te scherper naar voor. Neem bijvoorbeeld de nood aan groene ruimte. Wie klein woont, ervoer dit gebrek al langer, maar door de coronacrisis ondervonden veel meer mensen dit. Het was niet alleen negatief. De leefbaarheid in de steden nam toe door de afname van het verkeer. Meer mensen ontdekten de voordelen van het fietsen. Ook het thuiswerken deed massaal zijn intrede.”

Positieve evoluties vasthouden

Somers is dan ook overtuigd dat er voor een reeks maatregelen er een groter draagvlak is ontstaan tijdens de coronacrisis. “We moeten de positieve evoluties proberen vast te houden. Zo is er nu een groter draagvlak voor meer groene ruimte in de stad”, zegt Somers.

Via diepte interviews geven de deskundigen elk vanuit zijn of haar oogpunt hun visie op de stad na corona. “Veel mensen willen terug naar het oude normaal, maar dat mag niet onze ambitie zijn. De lat moet hoger liggen. We moeten lessen trekken en durven dromen. Deze zeven deskundigen reiken ons nieuwe inzichten aan vanuit hun expertise. Het is een aanzet tot debat. We richten ons naar iedereen, maar toch vooral ook naar de geïnteresseerde burger, politici en mensen die actief zijn binnen het middenveld.”

Het is niet verrassend dat Somers als titelvoerend burgemeester van Mechelen vooral gelooft in de kracht van de stad. “De stad is altijd de plek geweest waar de uitdagingen het snelst duidelijk werden. Dat was deze coronacrisis niet anders. Denk aan het gebrek aan groene openbare ruimte, de toenemende kansarmoede, de vereenzaming van onze senioren en de sputterende economische motor. Maar tegelijkertijd is de stad ook altijd de plaats geweest waar oplossingen het eerst zichtbaar werden. Steden hebben altijd vooropgelopen. Lokale besturen bewezen ook hun oplossingsgericht denken en wendbaarheid. Ik denk aan de zomerscholen of de lokale contactracing.”

ONTDEK HIER ONZE REEKS ‘ANTWERPEN NA CORONA’

Iedere woensdag verschijnt er een interview met een deskundige op www.stadnacorona.be.
Nu in het nieuws