Themabeeld. ©  loh

Antwerpen na corona: mobiliteit

“Ofwel is drempel van voetpad te hoog of hellend vlak te steil.” Jouw vragen over mobiliteit beantwoord

Mobiliteit houdt iedereen bezig. Lezer Irm Kanters pleit voor fietsenstallingen in de voortuinen. Volgens lezer Toon Daems zijn goed aangelegde trottoirs één ding, maar geraak je er ook veilig op is een andere vraag. We leggen het voor aan de Antwerpse schepenen.

ONTDEK HIER DE HELE REEKS

Waarom mag er nog steeds geen fietsenstalling worden geplaatst in iemands voortuin? Nu gezinnen zich graag met de fiets verplaatsen in plaats van met de auto? (Irm Kanters)

Op dit moment laat de bouwcode een aantal minimale verhardingen toe wat betreft de voortuin: ”De verharding in de stroken rondom het gebouw dienen tot een minimum beperkt te worden en moeten maximaal gebundeld worden. Zo kan een verharde stallingsplaats in een voortuin deels breder aangelegd worden om ook de toegang naar een voordeur of achtertuin te accommoderen”. (Lees hier meer)

“Dit sluit niet uit dat op de vergunbare verharding in de voortuin fietsen worden gestald”, zegt Annick De Ridder (N-VA), schepen van Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Ordening. “Overdekte constructies zijn niet toegelaten. We willen zoveel mogelijk onverharde open ruimte voor het natuurlijk infiltreren van regenwater, maar ook omdat een groene straat een positieve invloed heeft op de leefkwaliteit van bewoners. Als stad waken we ook over de beeldkwaliteit van de straat. Allerlei constructies toelaten in de voortuin zou daaraan afbreuk doen.”

“We zijn volop bezig met een update van de bouwcode waar we onder meer het faciliteren van duurzame mobiliteit zullen bekijken, door bijvoorbeeld het expliciet toelaten van fietsbeugels in de voortuin, op voorwaarde dat er geen andere mogelijkheden zijn in het pand of op het eigen terrein”, zegt De Ridder.

Niet alleen de voetpaden maar hoe je erop komt, laat vaak te wensen over. Ofwel is de drempel te hoog of is het hellend vlak te steil. (Toon Daems)

Voor de heraanleg van straten bestaat er een vademecum met richtlijnen waaraan onder meer trottoirs moeten voldoen. Elk plan tot heraanleg wordt volgens schepen van Openbaar Domein Claude Marinower (Open Vld) daaraan getoetst. Toegankelijkheid is daarin belangrijk. De inrichting van straten en pleinen zijn vooral de bevoegdheid van de districten. Alle straten in regel brengen met dit vademecum is echter een werk van lange adem.

Rond het verhogen van de toegankelijkheid voor mensen met een beperking sloot de stad Antwerpen een samenwerkingsovereenkomst af met het expertisecentrum Inter.

“De stad Antwerpen en Inter organiseert in december een grote online bevraging”, zegt Karim Bachar (sp.a), schepen van Gelijke Kansen. “Het doel is om de noden en behoeften van de doelgroep in kaart te brengen, te kijken naar knelpunten binnen de stad en te zoeken naar participatiekanalen die het beleid rond toegankelijkheid kunnen versterken. De knelpunten die daaruit naar boven komen, leggen we voor aan de schepenen die daarvoor bevoegd zijn.”

Dit zijn de richtlijnen van het expertisecentrum Inter voor toegankelijke trottoirs.

Ik ben een rolstoelgebruiker. Is het niet mogelijk om de fietspaden te asfalteren en de riooldeksels beter aan te passen in plaats van er een put van te maken? (Roger Van den Broek)

Antwerps mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA) benadrukt dat de stad systematisch fietspaden asfalteert met het oog op het verhogen van het gebruiksgemak, comfort en veiligheid. Als er zich concrete problemen voordoen, kunnen die best worden gemeld op meldingen.antwerpen.be.

Zit je zelf nog met vragen rond mobiliteit in en rond de stad? Stel je vraag hier. Wij gaan ermee aan de slag.

svw

Vastgoed

Jobs in de regio