Deze oude sociale woningen in de wijk Klarre Warre staan leeg en worden eerlang afgebroken om te worden vervangen door nieuwe hedendaagse huizen en appartementen. © Jan Auman

Schepen Paul De Swaef (N-VA) pareert kritiek socialisten op huisvestingsbeleid: “We bouwen 270 sociale woningen op enkele jaren tijd”

Schoten -

Sp.a Schoten vindt dat de N-VA-Open Vld-bestuursploeg te weinig inspanningen levert om het tekort aan sociale woningen weg te werken. “Waar hebben ze het over? Er wordt volop gebouwd en tegen 2025 zullen wij ons patrimonium met 270 woningen hebben uitgebreid”, aldus schepen voor Huisvesting Paul De Swaef (N-VA).

Jan Auman
DOEN!