Schepen Bavo Anciaux (Open Vld): voor 20 november dit jaar premie voor mantelzorger aanvragen. © JB

Premie van 30 euro voor mantelzorgers

Willebroek -

Voortaan kent Willebroek een premie toe aan personen die als vrijwilliger instaan voor de zorg van een familielid, vriend of buur. Met de premie van 30 euro wil de gemeente mantelzorgers ondersteunen en bedanken voor hun waardevolle inzet.

Jan Boey

Heel wat ouderen wonen gewoon thuis. Om dat mogelijk te maken, hebben zij vaak behoefte aan hulp en ondersteuning bij dagelijkse dingen, zoals winkelen en koken. Het zijn taken die door een mantelzorger kunnen worden overgenomen. De gemeente start met het toekennen van een premie aan personen die als vrijwilliger instaan voor de zorg van een familielid, vriend of buur.

“Met de premie willen we mantelzorgers ondersteunen en bedanken voor hun waardevolle inzet”, zegt schepen van Sociale Zaken Bavo Anciaux (Open Vld). Hij voegt eraan toe dat ook in het bestuursakkoord de invoering van deze premie al stond ingeschreven. De mantelzorgpremie ligt dinsdag 22 september wel nog ter stemming op de gemeenteraad. Geschat wordt dat voor het werkingsjaar 2020 bijna vijfhonderd personen van de premie gebruikmaken. Er is een totaalbudget van 15.000 euro voorzien.

Blijk van waardering

Naast deze ouderen zijn er ook kinderen, jongeren en volwassen die door een ziekte of handicap hulp en ondersteuning nodig hebben in het dagelijks leven. Ook voor hen zijn er veel mantelzorgers in de weer. “Het gaat om extra zorg voor een zwaar zorgbehoevende persoon uit de naaste omgeving. Het kan bijvoorbeeld gaan om een partner, ouder, broer of zus, kind, buur, vriend(in), enzovoort. De mantelzorger neemt taken over en kan hulp bieden op verscheidene levensdomeinen: het huishouden, boodschappen, verzorging, administratie, emotionele ondersteuning, enzovoort. Het gaat hier zeker niet om professionele zorg,” legt schepen Bavo Anciaux uit. Hij beklemtoont dat hierdoor meer mensen thuis blijven wonen. “Met de premie willen wij onze blijk van waardering en erkenning tonen.”

Mantelzorgers kunnen de premie dit jaar nog tot 20 november aanvragen, vanaf volgend jaar moet het voor 30 september gebeuren.

www.willebroek.be of welzijnsloket@willebroek.be of 03-860.34.50.
Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio