©  Joren De Weerdt

Stad verlengt jachtrechten voor onbepaalde duur

Mechelen -

De stad Mechelen gaat de jachtrechten voor jagers voor onbepaalde tijd verlengen. Samen met de wildbeheereenheden werd wel afgesproken dat er op bepaalde diersoorten niet gejaagd mag worden. De jachtrechten worden ieder jaar geëvalueerd.

Na overleg tussen de wildbeheereenheden, Natuurpunt en de land- en tuinbouwadviesraad besliste het Mechelse stadsbestuur om de jachtrechten voor onbepaalde tijd te verlengen. Dat houdt in dat jagers mogen jagen op landbouwpercelen van de stad om te vermijden dat er schade wordt toegebracht aan de gewassen door dieren als bosduiven, ganzen, konijnen en kraaiachtigen. “Als er niet gejaagd wordt op die percelen, dan kan de schade al snel oplopen tot enkele duizenden euro per hectare. Zeker bij koolgewassen”, zegt schepen van Landbouw Koen Anciaux (Vld-Groen-m+). “De jagers zijn de bewakers van de landbouwgronden en voorkomen grote schade aan de gewassen.”  

Met de grote wildbeheereenheden Rupeldal, De Bocht en Jaboon werd wel afgesproken dat er niet gejaagd mag worden op vossen, reeën, herten, grauwe ganzen, kieviten en smienten, een eendensoort. “Dit herenakkoord bestond vorig jaar ook al”, zegt Anciaux. “Als de jagers zich eraan houden, dan wordt ook de jachtpacht niet meer aangerekend. Deze verlenging voor onbepaalde duur maakt het proces rond de jachtrechten voor alle partijen eenvoudiger. De situatie wordt wel ieder jaar geëvalueerd.”

Meer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio