In de Wilgenstraat liggen nu al Berlijnse matten om het verkeer af te remmen. Binnenkort wordt er een trajectcontrole geïnstalleerd. ©  Stijn Van de Sande

Extra verkeersmaatregelen tegen hardrijders en sluipverkeer in wijken langs Tervuursesteenweg

Mechelen -

De stad Mechelen neemt bijkomende maatregelen in de wijken langs de Tervuursesteenweg om sluipverkeer en overdreven snelheid tegen te gaan. Er komen onder andere verkeersdrempels en een trajectcontrole. Er wordt ook sterker ingezet op deelmobiliteit.

De woonwijken aan de Tervuursesteenweg en de Jubellaan liggen vlakbij de werven van het stationsproject. Zo wordt er momenteel gewerkt aan de tangent aan de kant van de Jubellaan en starten binnenkort ook de werken aan de Colomalaan. Die werkzaamheden brengen de nodige verkeershinder met zich mee. Daarom werd in overleg met de buurt beslist om bijkomende verkeersmaatregelen te nemen.   

Berlijnse matten

In de Stenenmolenstraat worden er Berlijnse matten aangebracht en ook in de Beukstraat komen er rijbaankussens. In de Dennenstraat komen verkeersplateaus en in de Wilgenstraat wordt een trajectcontrole geïnstalleerd om overdreven snelheid te voorkomen. Tot slot komt er ook een knip met bussluis in de Ivo Cornelisstraat en geldt er een tonnagebeperking in de wijk tussen de Tervuursesteenweg en de Jubellaan. “Deze maatregelen pakken niet alleen de hardrijders aan, ze voorkomen ook sluip- en vrachtverkeer en verhogen de leefbaarheid in de buurt”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen. (Vld-Groen-m+).

Er wordt in de wijk ook sterker ingezet op deelmobiliteit. Zo komen er deze maand nog extra elektrische deelwagens in de Abeelstraat, Stenenmolenstraat en Leliestraat. (svds)

MEER OVER Mobiliteit Mechelen

werfnieuws

factcheck mobiliteit

DE TEST

ERGENS ANDERS, BETER?