Een computersimualatie van een woonerf in de Bosbeek. © Jef Wijckmans

Heraanleg Hazeweg-Monnikenhofstraat gaat van start: dertig woningen in vier autoluwe woonerven

Reet -

Deze week startte de gemeente met werken voor de waterhuishouding in wat een nieuwe wijk in Reet (Rumst) moet worden. Deze legislatuur nog zullen in het gebied Hazeweg-Monnikenhofstraat ruim dertig gezinnen hun intrek nemen.

Jef Wijckmans
DOEN!