De daktuin van PAKT naast het Groen Kwartier in Berchem. Rechts: Tom Coppens. ©  Frederik Beyens, Dirk Vertommen

Antwerpen na corona: wonen en leven

“Waarom groendaken niet verplichten bij nieuwe gebouwen?” Jouw vragen beantwoord

In het eerste deel van onze reeks ‘Antwerpen na corona’ kregen we een aantal interessante vragen binnen voor Tom Coppens (UAntwerpen). De professor Ruimtelijke Planning houdt een pleidooi voor landbouwparken aan de rand van steden en voor wijken waar alle essentiële voorzieningen op 15 minuten wandelen te bereiken zijn. “Gaan we zo niet terug naar oude tijden?”, is een van de vragen die we ontvingen. “En waarom groendaken niet zoveel mogelijk verplichten bij nieuwe gebouwen?”

LEES EN BEKIJK HET VOLLEDIGE INTERVIEW met Tom Coppens: Hoe wonen en leven na corona: “Creëer landbouwparken aan de rand van de stad”

“We gaan dus terug naar vroeger. Toen waren er buurtwinkels in elke straat. Rondom de stad waren er overal tuintjes van de akker. Leve de vooruitgang dus.” (A. Verheyden)

Professor Tom Coppens: “Mijn pleidooi voor meer voorzieningen op lokaal niveau of voor korte ketens in de landbouw betekent zeker niet dat we vijftig jaar terug moeten in de tijd. Toen hadden we als consument eigenlijk een beperkte keuze en waren de producten relatief gezien duur. Net door nieuwe technieken, onder meer door biotechnologie, in de landbouw en de detailhandel kunnen we vandaag kleinschalig produceren, verkopen en toch een zeer grote diversiteit aan producten aanbieden aan een schappelijke prijs. Die weg moeten we verder op. De buurtwinkel is al aan een bescheiden terugkeer bezig overigens, en de meeste supermarktketens hebben nu ook een netwerk aan kleinere stadswinkels.”

“Hoe komt het dan dat er nieuwbouw wordt gebouwd zonder plaats voor winkels? Hierdoor moeten we steeds het openbaar vervoer nemen of een half uur te voet gaan.” (Vercammen)

“Dat is inderdaad een groot probleem in Vlaanderen. Winkels kunnen alleen maar rendabel zijn wanneer er voldoende klanten binnen een beperkte (tijds)afstand wonen. Onze woongebieden werden al in de jaren 1970 vastgelegd en liggen zeer verspreid. We hebben onnoemelijk veel woonlinten in Vlaanderen. In vele woongebieden of dorpen is de woondichtheid te laag zodat winkels niet kunnen overleven. We moeten dus dringend stoppen met te bouwen in lage dichtheden op afgelegen locaties.”

“Krijgen we niet veel ongezond voedsel binnen door hogere CO2-concentraties, roetpartikels en andere schadelijke stoffen door landbouwparken?” (M. Wouters)

“Dat is een belangrijke bekommernis. De luchtkwaliteit is vaak nog ondermaats in grote stedelijke gebieden. Maar transport en vervoer zijn net een belangrijke oorzaak van die slechte luchtkwaliteit, en een groot deel van het transport komt net door de manier waarop onze voedselvoorzieningen zijn georganiseerd. Die negatieve spiraal moeten we dus kunnen doorbreken. De elektrificatie van het wagenpark zal al een hele verbetering betekenen, maar zal het probleem niet geheel oplossen.”

“Zijn er vandaag al goede voorbeelden in Antwerpen van landbouwparken? Wat is een na te streven voorbeeld?” (S. Faict)

“’De toekomst is reeds aanwezig, ze is alleen nog ongelijk verdeeld’, zei schrijver William Gibson. Er zijn tal van voorbeelden binnen en buiten Antwerpen die de weg tonen. De voorbeelden van landbouwparken vind je bijvoorbeeld hier. Het gebied Ruggeveld-Boterlaar-Silsburg bevat zeker een aantal ingrediënten van een landbouwpark met onder andere de volkstuintjes. Antwerpen heeft momenteel ook interessante projecten in het waterplan en het groenplan die voor een verdere vergroening kunnen zorgen in de stad.”

Waarom geen maximum 15-minuten van je job? Ik moet vijf keer per week van en naar het werk, naar de winkel amper één keer. Wat is dan het belangrijkste? (Marc Piessens)

“Het is een zeker een goed idee om mensen dichter bij het werk te laten wonen, al is dat niet voor alle gezinnen en alle soorten beroepen mogelijk. Momenteel zitten de werkplekken in de diensten vooral in de grote steden. We kunnen de werkplaatsen ook wat spreiden naar kleinere kernen die goed ontsloten zijn met openbaar vervoer door kleine kantoorruimtes te voorzien. We zien bijvoorbeeld meer co-working spaces waar je tijdelijk een individuele werkplek kan huren. Corona heeft echter ook aangetoond dat de woon-werkpendel niet altijd noodzakelijk is en dat vele werknemers ook gewoon thuis of op afstand aan de slag kunnen.”

Waarom niet bij elk nieuw bushokje, nieuw overheidsgebouw, de luifels van nieuwe stations en allerlei overkappingen een groendak verplicht te maken? (Vera Andries)

In de Bouwcode van de stad Antwerpen staat reeds de verplichting tot het aanleggen van groendaken bij nieuwbouw. (Meer informatie vindt u op deze link.) Het is de ambitie van het Antwerpse stadsbestuur om meer dakoppervlaktes te vergroenen.

“We gaan ons richten op private eigenaars”, zegt Antwerps milieuschepen Tom Meeuws (sp.a). “Daar vallen ook nog de grootste klimaatwinsten uit te halen. We denken daarbij aan daken van supermarkten of appartementsgebouwen. We bekijken hoe we de eigenaars kunnen stimuleren om deze daken te vergroenen.”

ARCHIEF. Elk nieuw huis een groen dak, liefst zonder schotelantennes

Antwerps schepen van Innovatie Claude Marinower (Open Vld) bekijkt ondertussen hoe de daken van schuilhuisjes daadwerkelijk kunnen worden vergroend. Hij zou dit willen combineren met het aanbrengen van onder meer zonnepanelen. In Antwerpen zijn slechts 167 van de 944 wachthuisjes uitgerust met zonnepanelen. Ook de districtsraad van Antwerpen is vragende partij naar groene daken op schuilhuisjes.

Heb jij zelf vragen over de landbouwparken, de 15-minutenwijken of over stedenbouw na corona? Klik hier en praat ook mee!

svw


Dankjewel
icon mail

Zit je nog met vragen over de landbouwparken, de 15-minutenwijken of over stedenbouw na corona?

Laat het ons weten!


LEES MEER OVER Antwerpen na corona: wonen en leven