Zuhal Demir ©  BART DEWAELE

Groen, Open VLD en CD&V waarschuwen Zuhal Demir (N-VA)

Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) mag geen “politieke spelletjes” spelen met vergunningen voor gascentrales. Die waarschuwing lanceert Vlaams fractieleider van Groen Björn Rzoska nadat Demir had laten verstaan dat ze haar klimaatplannen niet zal bijsturen wanneer de kerncentrales zouden sluiten. “Een Vlaams minister van Energie die federale plannen boycot, is het laatste wat ons land vandaag nodig heeft.” Ook coalitiepartners in de Vlaamse regering CD&V en Open VLD waarschuwen Demir dat “stokken in de wielen steken uit politieke overwegingen uit den boze is”.

jvhBron: BELGA

Op Radio 1 toonde Demir zich zaterdagochtend bezorgd over de plannen van vooral Ecolo om de kerncentrales te sluiten tegen 2025. De minister maakte duidelijk dat ze haar beleid niet zal aanpassen. “Ze moeten rekening houden met ons. Als de federale regering gascentrales wil bouwen, moet ze daarvoor vergunningen krijgen van Vlaanderen.”

Volgens Rzoska gaat Demir haar boekje ver te buiten. “Een vergunning al of niet goedkeuren is een beslissing die genomen wordt op basis van wettelijke criteria, niet op basis van politieke voorkeur. Een minister staat niet boven de wet en moet regels en procedures respecteren”, reageert hij.

Groen herinnert eraan dat N-VA het systeem voor vervangingscapaciteit voor kerncentrales, met onder andere gascentrales, mee heeft uitgewerkt en goedgekeurd. “Dat Demir de bevoorradingszekerheid van onze gezinnen en bedrijven in het gedrang brengt omwille van politieke spelletjes is gevaarlijk en onverantwoordelijk”, klinkt het.

Groen zit op Vlaams niveau op de oppositiebanken, maar op federaal niveau zit de partij met zusterpartij Ecolo, de socialisten, liberalen en CD&V aan tafel om te praten over de vorming van een nieuwe regering. Daar staat N-VA dan weer aan de zijlijn.

“Stokken in de wielen steken uit is uit den boze”

Open VLD wil zich dan weer “niet laten opjagen” door de verklaring van Demir. “Ik denk niet dat het zin heeft om in de loopgraven te kruipen over zo’n thema’s”, reageerde Vlaams Parlementslid Willem-Frederik Schiltz. “Dit is te belangrijk. En hoe beter dat de verschillende regeringen in ons land kunnen samenwerken om zo’n uitdagingen aan te pakken, hoe goedkoper het voor de mensen is en hoe sneller wij resultaten kunnen neerleggen. Dus wij laten ons daar vooral niet door opjagen”, klonk het.

En ook CD&V verwacht dat Demir “er alles aan doet om zoveel mogelijk betaalbare energiebevoorrading te verzekeren”. “Stokken in de wielen steken uit politieke overwegingen is daarbij uit den boze”, reageert Robrecht Bothuyne. Volgens het Vlaams Parlementslid is het energiedossier “te belangrijk voor politieke spelletjes”. “Onze verouderde kerncentrales zijn niet meer altijd even betrouwbaar en of er nu twee verlengd worden of niet: er moet geïnvesteerd worden in nieuwe productiecapaciteit”, aldus de CD&V’er, die opmerkt dat Demirs eigen partij voor de bouw van nieuwe gascentrales is.

Bothuyne herinnert zich dat Demir eind vorig jaar nog een traject voor belangrijke investeringen in deze centrales had aangekondigd. “Dat minister Demir nu uit partijpolitieke deze vergunningen zou gaan blokkeren, is dan ook ongeloofwaardig en ontoelaatbaar, want strijdig met het Vlaams regeerakkoord dat beloofde werk te maken van vlotte vergunningsprocedures.”

N-VA zit samen met Open VLD en CD&V in de Vlaamse regering. Op federaal niveau zitten die twee laatste partijen echter zonder N-VA aan tafel om te praten over de vorming van een nieuwe regering met ook nog de socialisten en groenen. Het lot van de kerncentrales, die volgens de huidige wet uiterlijk in 2025 zouden moeten sluiten, is één van de gespreksthema’s.

Volgens Rzoska gaat Demir haar boekje ver te buiten. “Een vergunning al of niet goedkeuren is een beslissing die genomen wordt op basis van wettelijke criteria, niet op basis van politieke voorkeur. Een minister staat niet boven de wet en moet regels en procedures respecteren”, reageert hij.

Groen herinnert eraan dat N-VA het systeem voor vervangingscapaciteit voor kerncentrales, met onder andere gascentrales, mee heeft uitgewerkt en goedgekeurd. “Dat Demir de bevoorradingszekerheid van onze gezinnen en bedrijven in het gedrang brengt omwille van politieke spelletjes is gevaarlijk en onverantwoordelijk”, klinkt het.

Groen zit op Vlaams niveau op de oppositiebanken, maar op federaal niveau zit de partij met zusterpartij Ecolo, de socialisten, liberalen en CD&V aan tafel om te praten over de vorming van een nieuwe regering. Daar staat N-VA dan weer aan de zijlijn.

MEER OVER Groen