Aangeboden door JOBAT

Leidinggevende cruciaal voor jouw werkgeluk

Wil je je goed voelen in je job? Dan speelt je manager of chef daar een belangrijke rol in.

William VisterinBron: Jobat

Het werkgeluk van de Belgen wordt het meest bepaald door de mate waarin zij tevreden zijn over hun leidinggevende. Aanvullend zijn autonomie, work-life balance en persoonlijke groei doorslaggevend. Dat blijkt uit een nieuwe editie van het Nationaal Geluksonderzoek van UGent en NN.

Helemaal verrassend is de bevinding niet. ‘People join companies, but leave managers’ is een oneliner die al jaren meegaat in het bedrijfsleven. Maar er is werk aan de winkel. Zo heeft de helft van de medewerkers de indruk dat hun leidinggevende niet geeft om hun welzijn of mening. Dat maakt dat velen niet tevreden zijn met hun leidinggevende en dat bijgevolg ook hun werkgeluk wordt aangetast.

Corona

De coronacrisis doet de tevredenheid over de leidinggevende bovendien verder dalen: van 6,62 op 10 voor de lockdown naar 6,25 op 10 na zes weken na het begin van de lockdown.

Isabelle Hoebrechts, oprichtster van 361° dat organisaties helpt met hun werkomgeving, ziet vooral een probleem bij bedrijven met een hiërarchische structuur. “In vele gevallen staat de leidinggevende zelf ook onder druk van hogerhand en directies. Daardoor staan zijn of haar beslissingen volledig in het teken van cijfermatig rendement, en niet in teken van het welzijn van de medewerker”, oppert ze.

Vooral in dergelijke culturen heerst er, volgens haar, weinig vertrouwen en neemt de controle de overhand. “De crisis heeft dit probleem uitvergroot omdat er door het thuiswerken minder controle mogelijk is. Dit wordt opgevangen door vele verplichte digitale meetings, waarbij er veelal te weinig empathie wordt getoond door de leidinggevende.”

Wat bepaalt ons werkgeluk?

(in volgorde van belangrijkheid)

  1. Tevredenheid over leidinggevende
  2. Autonomie
  3. Work-life balance
  4. Bijdrage tot persoonlijke groei
  5. Financiële tevredenheid
  6. Jobonzekerheid
  7. Benutting van vaardigheden en capaciteiten
  8. Waardering/sociale steun door collega’s
  9. Inrichting van de werkomgeving
  10. Werk vraagt veel concentratie

Lees ook:

Bron: