Het voorstel van het district voor de heraanleg van de Kioskplaats en Lelieplaats. Er is een groene zone met bomen, een open ruimte voor de markt en terrassen (geel) en ruimte voor parkeerplaatsen, fietsenstallingen en de eindhalte van de tram (oranje).  © Stad Antwerpen

Liefst 330 mensen volgen online inspraakmoment over Kioskplaats

Hoboken -

Op de online presentatie over de heraanleg van de Hobokense Kioskplaats en Lelieplaats schreven 330 mensen zich in. Een enorm succes. De digitale manier om dit soort inspraakmomenten te organiseren, slaat blijkbaar enorm aan.

Andreas Rotty


DOEN!