De huismus. ©  Luc Meert

Hemiksem springt in de bres voor huismus

Hemiksem -

Hemiksem start, in samenwerking met Natuurpunt, een actie op om de huismus weer meer in de tuinen te krijgen. Eerst wordt een ‘inventaris’ opgemaakt, waarna inwoners de vraag kunnen krijgen om nestkasten op te hangen.

Bart Roggeman

Op basis van het jaarlijkse nationale telproject ‘Het Grote Vogelweekend’ wordt vastgesteld dat de populatie van de huismus achteruitgaat. “Omdat je tegenwoordig vooral kauwen en kraaien ziet, lijkt het alsof zij de mussen verdreven hebben. Maar naar mijn aanvoelen en weten, is het vooral vanwege een gebrek aan nestgelegenheid, gekoppeld aan het onvoldoende vinden van voedsel”, zegt schepen van Milieu en Dierenwelzijn Jenne Meyvis (Groen).

“Daarom doen we een oproep naar de inwoners waar en of zij nog mussen in hun tuin spotten. Op basis van die waarnemingen kunnen we uitmaken waar we best nestkasten ophangen. We gaan dan vragen of inwoners bereid zijn om diezelfde kasten ook op te hangen”, verduidelijkt hij. “Ook bij nieuwe projectontwikkelingen gaan we dit opnemen bij de ontwikkelaars.”

“Mensen kunnen zelf alvast ook enkele kleine inspanningen doen om de huismus een goede thuis te bieden. Hagen zijn alleszins een aanrader. Mussen hebben een beschutte plek nodig. In plaats van het hele gazon kort te maaien, kan je ook een stuk beter een tijd ongemoeid laten of inzaaien met wilde bloemen. Dat zorgt voor zaden en aantrekking van insecten waar de mussen wel bij varen. Plaats ook een drinkschaal zodat de vogels kunnen drinken en baden”, geeft de schepen nog als tips mee.

Inwoners kunnen waarnemingen doorgeven via www.waarnemingen.be of informatie@hemiksem.be

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio