©  BELGAIMAGE

Haven gaat tot half miljoen trucks en auto’s controleren op emissiefraude

Antwerpen -

Eind dit jaar zal her en der in de Antwerpse haven volop gemeten en gecontroleerd worden of de uitstoot van trucks en personenwagens wel klopt volgens hun ecoscore en of er geen defect of fraude in het spel is. De resultaten zullen zowel dienen voor wetenschappelijk onderzoek als voor handhaving, om uiteindelijk een betere luchtkwaliteit te krijgen.

Christoph Meeussen

MEER OVER Haven Antwerpen

citta