©  rr

Antwerpse gemeenteraad houdt themazitting over aanslagen en haalt er federale politie bij

De Antwerpse gemeenteraad houdt in september tijdens de commissie veiligheid (die sowieso gepland was) een themazitting over de recente aanslagen in Deurne en Borgerhout. Het Vlaams Belang had gevraagd nog deze week een spoedzitting te houden met de voltallige gemeenteraad maar die komt er niet.

Op de themazitting die 21 september wordt gehouden, wordt een delegatie uitgenodigd van de federale politie. Daar zit immers het onderzoek naar de reeks incidenten. Zo kunnen de verschillende fracties actualiteitsvragen stellen. Over dit initiatief had burgemeester Bart De Wever de voorbije uren contact met de verschillende fracties.

Sam Van Rooy, fractieleider voor Vlaams Belang in de gemeenteraad, drong deze voormiddag aan op een dringende, en mogelijk virtuele bijeenroeping van de voltallige gemeenteraad na de nieuwe aanslagen. Voor zo’n initiatief moet een derde van de raadsleden instemmen. Dat gebeurde niet.

Ondertussen doet de partij Groen een oproep aan de burgemeester om het contact aan te gaan met de buurtbewoners van de aanslagen: “Zorg dat bewoners van deze stad in gesprek kunnen gaan met de veiligheidsdiensten en met de stad. Dat ze zicht hebben op wat er gebeurt en dat ze ook eigen suggesties in de schaal kunnen leggen. De politieke verantwoordelijken moeten spreken met de Antwerpenaren, in goede en in kwade tijden”, zegt Wouter Van Besien namens de fractie.

Antwerps CD&V-fractieleider Nahima Lanjri lanceert een soortgelijk signaal. Ze gaat akkoord met de beslissing om op de commissie Veiligheid de reeks aanslagen te bespreken. “Maar waar we als stad niet mee kunnen wachten, is het contact leggen met de bewoners in de getroffen wijken. De mensen zijn bang en ongerust. Er moet dus zo snel mogelijk een overleg komen. Met zo’n initiatief mogen we niet nog een maand wachten.”

 ph, svw