Jinnih Beels ©  PDR

Intensieve en individuele begeleiding moet aantal spijbelaars in Antwerpen terugdringen

Antwerpen -

De start van het nieuwe schooljaar leidt meteen ook het begin in van het spijbelbeleid van de stad. Vanaf september worden spijbelaars in de eerste drie jaren van het secundair onderwijs intensief en persoonlijke begeleid. Het gaat om een twintigtal recidiverende leerlingen. Als de aanpak werkt, wordt het project uitgebreid.

Jan Stassijns

Het toenemend aantal spijbelende leerlingen in de stad Antwerpen baart heel het Antwerpse onderwijsveld zorgen. Volgens de laatste cijfers over het aantal problematisch afwezige leerlingen in het secundair, die betrekking hebben op het schooljaar 2017-2018, staat de teller op 24%.

Door de coronacrisis brachten veel leerlingen de laatste maanden van hun schooljaar thuis door en volgden ze les vanop afstand. En dat heeft geen positieve impact gehad op het aantal spijbelaars. “Ondanks de grote inspanningen van vele scholen om met hen in contact te blijven, was het bij sommige jongeren moeilijk om verbinding te blijven maken”, zegt onderwijsschepen Jinnih Beels (sp.a). “Leerlingen die voor de crisisperiode al spijbelden, haakten tijdens het afstandsonderwijs af, of werden niet meer bereikt.”

Duurzaam spijbelbeleid

De stad Antwerpen daarom een zoektocht gestart naar een partner die aan het begin van het nieuwe schooljaar intensieve trajecten wil opzetten met jonge spijbelaars. Die organisatie moet ervaring hebben in langdurige individuele trajectbegeleiding en uitvalpreventie van jongeren en zal ook scholen begeleiden in de uitwerking van een duurzaam spijbelbeleid.

Het Centraal Meldpunt voor risicojongeren krijgt hierin een centrale rol. Het netoverschrijdend CLB-project heeft een grote expertise als het gaat om spijbelopvolging en heeft daarrond ook een groot netwerk uitgebouwd. Het meldpunt gaat samen met de gekozen partners aan de slag in minimum vier scholen om een twintigtal jonge spijbelaars uit de eerste drie jaren van het secundair intensief op te volgen. “In Antwerpen willen we niemand loslaten”, zegt Beels. “We kiezen voor een aanklampende aanpak en zetten dus in op extra ondersteuning voor scholen om opnieuw aansluiting te vinden met die leerlingen.”

Area Up

Het project kadert binnen Area Up, het Antwerps urgentieplan dat in de maak is om ervoor te zorgen dat jongeren een diploma halen. “Dit plan wordt nog volop uitgewerkt. Tijdens de afgelopen maanden hebben we er nog volop aan verder gewerkt. Als de nieuwe aanpak rond spijbelende jongeren werkt, wordt dat ook meegenomen in het plan. Dan kunnen we ook kijken of we het aantal scholen en leerlingen kunnen uitbreiden.”

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio