De vele fietsers aan de fietstunnel krijgen voorrang © Filip Spoelders

Fietsers uit fietstunnel krijgen voorrang op autoverkeer aan Mortsels Stadsplein

Mortsel -

De fietsers die in en uit de fietstunnel van het Mortselse Stadsplein rijden, krijgen voorrang op het autoverkeer. Om deze nieuwe voorrangsregel af te dwingen, werd het kruispunt van het Stadsplein met de Lodewijk Dosfellei aangepast.

Filip Spoelders

Het is de eerste van verschillende ingrepen op de Mortselse kruispunten met de fietsostrades. “We hebben met de provincie een dossier opgesteld om op alle zes kruispunten op ons grondgebied de fietsers op de fietsostrade voorrang te geven. De veiligheid en het fietscomfort moet hierdoor verbeteren. Sommige aanpassingen kunnen we snel uitvoeren, andere nemen meer tijd in beslag. Nu hebben we het Stadsplein aangepast, kortelings volgt het kruispunt met de Deurnestraat. Op deze locatie hebben we reeds een tijdelijke situatie voorzien maar die zal nu definitief worden aangelegd om de fietsers ook daar voorrang te geven”, vertelt mobiliteitsschepen Steve D’Hulster (sp.a).

Op het kruispunt Stadsplein - Lodewijk Dosfellei werd de kenmerkende rode wegmarkering van de fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen doorgetrokken tot in de fietstunnel. “Door het vele gebruik van de fietsers was er reeds een gevoel gecreëerd dat er een voorrang gold voor de zwakke weggebruikers. Maar door een duidelijke wegmarkering aan te brengen kunnen we de voorrangsregel nu ook officieel aangeven. De betere zichtbaarheid van de situatie zal voor minder irritaties zorgen rond wie nu wel of geen voorrang heeft.”

Ook aan de andere in- en uitgang van de fietstunnel, aan de zijde van de Sint-Benedictusstraat, hebben de fietsers voorrang op het autoverkeer dat zich op de rondweg van het Stadsplein bevindt. Naast de fietsostrade Antwerpen - Mechelen loopt ook die van Antwerpen - Lier over Mortsels grondgebied.

MEER OVER Mobiliteit stad & rand

werfnieuws

factcheck mobiliteit

DE TEST

ERGENS ANDERS, BETER?