Dit kruispunt tussen de N117 en de Kapelstraat/Nieuwmoersesteenweg is één van de twee die conflictvrij worden gemaakt. © Google Street View

Twee kruispunten op Ringweg in Essen worden conflictvrij gemaakt

Essen -

Vanaf volgende week maandag start het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met werkzaamheden aan twee kruispunten van de Ringweg (N117) in Essen. “De kruispunten worden veiliger gemaakt door de verkeerslichtenregeling conflictvrij te maken”, zegt het AWV. De werken duren tot begin oktober maar de kruispunten blijven tijdens de werken steeds open voor verkeer.

Het gaat om het kruispunt van de Ringweg met de Kapelstraat/Nieuwmoersesteenweg (N133) en het kruispunt met de Watermolenstraat. De verkeerslichtenregeling van beide kruispunten wordt volledig conflictvrij gemaakt.

“Dat betekent dat er straks geen conflicten meer zullen zijn tussen gemotoriseerd verkeer enerzijds en voetgangers/fietsers anderzijds”, zegt Gilles Van Goethem van het AWV. “De verschillende verkeersstromen op de kruispunten krijgen dus niet langer gelijktijdig groen licht. Zo worden onder meer conflicten tussen afslaand verkeer en fietsers straks onmogelijk gemaakt.”

Naast de nieuwe verkeerslichtenregelingen gebeuren er ook kleinere aanpassingen aan de weginfrastructuur. Het gaat dan over het verlengen van voorsorteerstroken en plaatselijke vernieuwingen aan de fietspaden.

Hinder beperkt

De werken aan het kruispunt van de Ringweg met de Kapelstraat/Nieuwmoersesteenweg zijn het meest uitgebreid en duren het langst. Vanaf maandag 17 augustus starten op dat kruispunt de voorbereidende werken van de aannemer voor de verkeerslichten. Vervolgens starten op maandag 7 september de infrastructuurwerken. “De werken aan dit kruispunt zijn ten laatste op 2 oktober volledig klaar”, aldus Van Goethem.

De werken aan het kruispunt van de Ringweg met de Watermolenstraat volgen een gelijkaardig verloop, maar zijn minder uitgebreid. De voorbereidende werken starten begin september en zullen een week duren. De infrastructurele werken duren ook een week en starten aansluitend na de werken aan het kruispunt met de Nieuwmoersesteenweg. “Ten laatste op 9 oktober zijn ook de werken aan het tweede kruispunt volledig afgerond”, klinkt het.

“Tijdens de werken blijven beide kruispunten steeds open in alle richtingen, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor (brom)fietsers en voetgangers. Er worden dus geen omleidingen ingesteld. De hinder blijft beperkt tot het plaatselijk innemen van een rijstrook gedurende enkele dagen of uren”, besluit Van Goethem. Hij voegt er nog aan toe dat de planning afhankelijk is van de weersomstandigheden.

 (dvd)Meer nieuws uit stad en rand

DOEN! in Antwerpen

GVA Mobiliteit - Stad & rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio