Een ontwerpbeeld van de Maritime Campus Antwerp, gezien vanop de Schelde.  © MCA/CMB

Natuurpunt vecht bouw Maritime Campus Antwerp aan: “Gebouwen van vijftig meter hoog kun je niet verbergen”

Hoboken -

Rederij CMB heeft de voormalige BP-site aan de Hobokense Polder afgebroken en zal een vergunningsaanvraag indienen voor de bouw van de Maritime Campus Antwerp (MCA), waar onderzoek naar duurzame scheepvaart moet plaatsvinden. Maar Natuurpunt wil dat niet. “Gebouwen van vijftig meter en drieduizend werknemers: we zijn geweldig geschrokken.”

Andreas Rotty

DOEN!