©  Photo News

Hoe De Wever en Magnette nu toch gedwongen worden om samen een regering te vormen

Er komt dan toch schot in de federale formatie. Vlak voor het politiek zomerreces heeft de koning Bart De Wever (N-VA) en Paul Magnette (PS) belast met de opdracht om een regering te vormen met een brede meerderheid in het parlement. De twee krijgen nu de kans om een coalitie samen te stellen die werk moet maken van een uittocht uit het coronatijdperk, of in het slechtste geval het managen van een tweede coronagolf. Daarmee komt een eind aan maanden van moeizame onderhandelingen, waarbij de standpunten van de twee grootste bestuurspartijen in ons land omschreven werden als “onverzoenbaar”.

Hannes Heynderickx


MEER OVER Federale regeringDOEN!