©  pn, blg

Wie mag straks formatie overnemen? “Ik zou het alleszins niet aan N-VA en PS overlaten”

Of de formatiepoging deze keer succes zal opleveren, is verre van zeker. Maar áls het lukt, dan moet iemand de boel overnemen. Een formateur, die boven het gewoel kan staan en de zaken vooruit kan stuwen. Zulke figuren zijn na meer dan een jaar slaande ruzies in de Wetstraat dun gezaaid.

Arnout Gyssels en Matthias Vanderaspoilden


MEER OVER Federale regeringDOEN!