©  Joris Herregods

Meer bomen en minder auto’s op Mediaplein achter Centraal Station

Antwerpen -

Het Mediaplein, het nu deels autoluwe plein achter het Centraal Station, wordt volgend jaar heraangelegd. De auto wordt teruggedrongen tot onder de centers, en het plein zelf krijgt een trapconstructie, die toelaat dat er bomen geplant worden. De heraanleg is klaar tegen de zomer van 2022.

Patrick Van de Perre

MEER OVER Mobiliteit stad & rand