©  Joris Herregods

Artiestencoalitie: “Werkloosheidssteun is goede maatregel die veel te laat komt”

De Artiestencoalitie van kunstenaars en hun beroepsverenigingen is blij dat de Kamer donderdagavond een wetsvoorstel goedkeurde dat artiesten en technici makkelijker toegang geeft tot een werkloosheidsuitkering. Toch komt de maatregel erg laat: “Wat kon vanaf crisisdag één in andere sectoren, kan vanaf nu ook voor freelancers in onze sector”.

blg

In de nacht van donderdag op vrijdag werd door de Kamer een wetsvoorstel goedgekeurd om mensen uit de cultuursector makkelijker toegang te geven tot een werkloosheidsuitkering. Kunstenaars en technici die in 2019 tien prestaties of twintig gepresteerde werkdagen in de cultuursector kunnen aantonen, komen in aanmerking.

Volgens Tom Kestens van de Artiestencoalitie voelde de stemming als D-day, nadat er vier maanden over maatregelen overlegd was. “Het bleek heel moeilijk om aan politici uit te leggen hoe het flexwerk van kunstenaars in elkaar zit. Tot op het laatste moment zijn we bezig geweest met aan parlementsleden de misvattingen van het artistieke bestaan uit te leggen.” Volgens Kestens is lang geprobeerd om een maatregel te enten op het klassieke werksysteem. “Maar dat gaat niet voor onze sector. Een kunstenaar doet vaak bijvoorbeeld zes maanden ‘onzichtbaar werk’, voor hij iets verdient.”

Onzichtbaar

Daarom is het belangrijk dat er nagedacht wordt over de arbeidsstatuten. “Een kunstenaar combineert vaak zoveel statuten, dat hij onzichtbaar wordt voor het systeem.” Het kunstenaarsstatuut, waarbij men tussen twee opdrachten een uitkering krijgt, dekt volgens Kestens de lading niet. “Daarom moeten we snel opnieuw rond de tafel gaan zitten. Het is volgens mij aan de volgende federale regering om daar stappen in te zetten.”

Kestens zegt dat het overleg hoop heeft gegeven dat er politici zijn die willen luisteren naar experten in het veld. Dat N-VA de maatregel beschouwt als een “voorkeursbehandeling”, kan op weinig begrip rekenen. “Het lijkt makkelijker te zijn om kunstenaars te framen als elitair, dan naar ons te luisteren. Maar ik ken geen enkele kunstenaar of cultuurwerker die zit te wachten op werkloosheid. Wij willen werken.”

Met deze maatregel krijgen volgens Kestens 3.000 tot 4.000 mensen in Vlaanderen, die tot nu toe naast alle steunmaatregelen vielen, bescherming. “We hebben de mazen van het net veel kleiner gemaakt.”

MEER OVER Coronavirus