De Schotense cultuurverenigingen ontvangen automatisch en sneller dan normaal hun subsidie, zonder een dossier te moeten indienen.  ©  JAA

Sport- en cultuurverenigingen krijgen automatisch en sneller zelfde subsidie als in 2019, kampvergoeding en hygiënepakket voor jeugdverenigingen

Schoten -

Niet alleen de horeca, ook veel sport- en cultuurverenigingen zitten met een financiële kater na de lockdown. De gemeente Schoten heeft nu na een reeks steunmaatregelen voor de lokale economie ook een steunpakket voor jeugd-, sport- en cultuurverenigingen uitgewerkt.

“De afgelopen maanden werd ook ons verenigingsleven zwaar getroffen”, vertelt schepen van cultuur Charlotte Klima (N-VA). “Talrijke activiteiten en samenkomsten moesten uit de agenda geschrapt worden: stuk voor stuk momenten van ontmoeting die onze jeugd-, sport- en cultuurverenigingen moesten missen, maar vaak ook een bron van inkomsten om ze financieel gezond te houden.”

Om hieraan tegemoet te komen, besliste het gemeentebestuur dat de sport- en cultuurverenigingen in 2020 geen subsidiedossiers hoeven in te dienen. Paul De Swaef, schepen van sport (N-VA): “Die verenigingen ontvangen heel binnenkort hetzelfde bedrag als in 2019. Het gaat in totaal om 86.780 euro voor onze 54 sportverenigingen, en om 25.616 euro voor 60 onze socioculturele verenigingen.”

“Aan onze 10 jeugdbewegingen betaalden we al een bedrag van 250 euro uit als kampvergoeding per jeugdbeweging”, vertelt schepen van jeugd Iefke Hendrickx (N-VA). “Daarnaast ontvingen onze jeugdverenigingen, speelpleinen, Grabbelpas en speelstraten ook nog eens hygiënepakketten ter waarde van 6.000 euro.”

De komende weken werkt het gemeentebestuur nog verdere steunmaatregelen voor alle Schotense verenigingen uit.  kmaMeer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio