© AFP

“Revolutionair” voorstel goedgekeurd: binnenkort móéten diamantairs zichtrekening bij de bank kunnen krijgen

De Kamercommissie Economie heeft gisteren een voorstel goedgekeurd waardoor diamantairs recht hebben op een zichtrekening, ook als die door banken wordt geweigerd.

Christof Willocx
DOEN!