©  WAS

Filip Dewinter wordt voorzitter van Vlaams Belang Koepel Antwerpen

Antwerpen

Het bestuur van het Vlaams Belang-Antwerpen dat alle Antwerpse mandatarissen en de negen districtsafdelingen vertegenwoordigt, heeft dinsdag unaniem Filip Dewinter aangeduid als nieuwe voorzitter van het Antwerpse Vlaams Belang-Koepelbestuur. Filip Dewinter vervangt Jan Penris die na meer dan vijftien jaar voorzitterschap ontslag nam. “Vlaams Belang moet in Antwerpen organisatorisch gedynamiseerd worden. Momenteel telt het Vlaams Belang 1.650 leden in Antwerpen. Ik wil in anderhalf jaar tijd, tegen eind 2021, vijfhonderd nieuwe leden voor het Vlaams Belang werven via een wervingscampagne die begin volgend jaar van start zal gaan”, aldus Dewinter. “De prioritaire taak van het Vlaams Belang moet erin bestaan om in Antwerpen een rechts bestuur aan de macht te brengen. Het nationalistisch-socialistisch experiment met N-VA en sp.a is immers grandioos mislukt.”  (evw)

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio