©  Google

PVDA vreest voor ontvolking Hobokense wijk: “Nieuwe bufferzone op de terreinen van Umicore, niet in de buurt”

Hoboken -

“Een nieuwe bufferzone maken in Moretusburg, betekent dat de wijk ontvolkt wordt. Op die manier blijft er straks niets meer van over. Wij zijn voorstander van een uitgebreide bufferzone, maar dan op de terreinen van Umicore in Hoboken zelf”, zegt Antwerps gemeenteraadslid Mie Branders (PVDA), nu het metaalbedrijf een vergoeding overweegt voor elk gezin dat wil verhuizen. “Onze eerste prioriteit is om zo snel mogelijk kinderen die tot de risicogroep behoren een vakantie aan te bieden. Desnoods organiseren we zelf vakantiekampen”, zegt schepen voor Gezondheidszorg Fons Duchateau (N-VA).

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!