©  Getty Images

Rapport pleit voor slaaponderzoek aan huis, UZA reageert kritisch

Volgens het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) moet onderzoek bij vermoeden van slaapapneus meer thuis gebeuren, want dat zou een stuk goedkoper zijn. Johan Verbraecken van het slaapcentrum van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is kritisch.

Sylvia Mariën